ziel
Oferta

Przedsiębiorstwo Usługowe „PRESTO” w Gdańsku, oferuje wykonanie robót w zakresie:

 • projektowanie terenów zielonych

 • pielęgnacja, leczenie, szczepienia ochronne drzew

 • nasadzanie drzew i krzewów

 • koszenie terenów zielonych

 • wycinka drzew przy zastosowaniu technik alpinistycznych

 • inwentaryzacja obiektów przyrodniczych i zabytkowych

 • dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja i fumigacja

 • system HACCP analiza zagrożeń krytyczny punkt kontrolny

 • budowa i naprawa dróg, ulic i chodników

 • usługi transportowe z HDS

 • usługi budowlano-remontowe i ślusarskie

 • odśnieżanie ulic i chodników

 • odśnieżanie dachów
Copyright 2012 PRESTO Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design: