ziel
Przedśiębiorstwo usługowa Presto

Oferujemy m.in.:

  • projektowanie terenów zielonych
  • pielęgnacja, leczenie, szczepienia ochronne drzew
  • nasadzanie drzew i krzewów
  • koszenie terenów zielonych
  • wycinka drzew przy zastosowaniu technik alpinistycznych
  • inwentaryzacja obiektów przyrodniczych i zabytkowych
  • dezynsekcja, deratyzacja, dezynfekcja i fumigacja
  • system HACCP analiza zagrożeń krytyczny punkt kontrolny
  • budowa i naprawa dróg, ulic i chodników
  • więcej >
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie
Copyright 2012 PRESTO Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design: